Balíček PES základ

Balíček „Podnikatel – základ“ obsahuje 729 povinností ze 13 základních zákonů, které se týkají asi každého podnikatele, živnostníka nebo firmy. Pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit a na co nezapomenout.

Pro člověka odpovědného za celý svůj byznys, jeho fungování, strategii a postavení na trhu, je balíček „Podnikatel – základ“ neocenitelným pomocníkem. Na jednom místě má vše, co potřebuje. Kompletní stav svého podnikání jako na dlani. Přehledně, stručně a jasně. Každodenní záležitosti si s balíčkem „Podnikatel – základ“ bude schopen s přehledem a jistotou řídit sám.

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ nabízí dalších 6 podrobně zanalyzovaných zákonů a jsou v něm shromážděné všechny povinnosti, které z nich pro podnikatele a firmy vyplývají. Je jich neuvěřitelných 917.

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ je ideálním nástrojem pro každého zaměstnavatele. Pomáhá hlídat všechny povinnosti z oblasti pracovního práva a dbát o správné fungování vztahů na pracovišti. Díky balíčku „Podnikatel – zaměstnavatel“ je plnění povinností na úseku zaměstnanosti mnohem jednodušší. BOZP i ostatní pracovněprávní povinnosti jsou na jednom místě, což snižuje pravděpodobnost opomenutí nějaké povinnosti z této oblasti. Vše potřebné je „pod palcem“ a na jednom místě. Vaše vykazování bude jednodušší.


 • zákoník práce
 • o zaměstnanosti
 • o inspekci práce
 • o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • o požární ochraně
 • o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • živnostenský zákon
 • daň z příjmu
 • silniční daň
 • zákon o DPH
 • daňový řád
 • o pojistném na sociálním zabezpečení
 • o veřejném zdravotním pojištění
 • o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění
 • evidence tržeb
 • o státní statistické službě
 • o prodejní době
 • o nemocenském pojištění
 • rejstříkový zákon

Koupit balíček

Balíček PES komplet

Načítám, prosím vydržte...